Regulamin korzystania z basenu

I Postanowienia ogólne

 1. Z basenu korzystać mogą wyłącznie Goście Mergen Bike & Ski Resort
 2. Basen nie jest strzeżony
 3. Wymiary basenu: długość 12 m, szerokość 6 m, głębokość 1,4 m
 4. Brak brodzika dla dzieci
 5. Basen czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 09:00 – 20:00 
 6. Na terenie basenu obowiązuje całkowity zakaz:
  • wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków
  • odurzających, itp.
  • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów
  • niebezpiecznych,
  • przebywania zwierząt.

II Zasady korzystania z basenu

 1. Dzieci do lat 16 mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 2. Osoby korzystające z basenu zobowiązanie są do posiadania:
  • stroju kąpielowego,
  • obuwia zmiennego,
  • dzieci – pieluszkę
 3. Przed wejściem na basen każda osoba musi starannie umyć całe ciało pod prysznicem z użyciem środków myjących.
 4. Zabrania się korzystać z basenu osobom:
  • będącym pod wpływem alkoholu, bądź środków odurzających,
  • chorym (cierpiącym na schorzenia skóry, nieżyty dróg oddechowych).
 5. Osobom przebywającym na terenie basenu zabrania się:
  • palenia papierosów,
  • biegania po korytarzach, hali basenowej, w szatni i pomieszczeniach z natryskami,
  • spożywania artykułów żywnościowych na terenie szatni, przebieralni, oraz hali basenowej, picia napojów alkoholowych,
  • skakania do wody,
  • poruszania się bez obuwia zmiennego,
  • niszczenia sprzętu, oraz urządzeń basenu,
  • zanieczyszczania wody basenowej,
  • korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających
 6. Zabrania się korzystania z basenu osobom, u których oznaki wskazują na:
  • Choroby skóry, grzybicę, brodawczaka, rumień,, róża itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste infekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie.
  • Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu, saun, jacuzzi ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem).
  • Zarządzający basenem nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne przebywania tych osób na basenie.
  • Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu basenu.
  • Wszystkie osoby przebywające na terenie basenu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom personelu Mergen Bike & Ski Resort

III Odpowiedzialność

 1. Mergen Bike & Ski Resort  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie całego obiektu
 2. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania odpowiada sprawca szkody.
 3. Mergen Bike & Ski Resort  nie odpowiada za wypadki i szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 4. Wejście na basen traktowane jest jako akceptacja warunków regulaminu basenu.
 5. Wszystkie osoby korzystające z basenu zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i przestrzegania jego postanowień